AUDIO BOOKS
AUDIO BOOKS
AUTHORS
ARTISTS
PUBLICATIONS
 
Search

करुणाष्टके
करुणाष्टके
Publication: बीआर्ट
Audio Book Publisher: बुकगंगा प्रकाशन
Share This Link:
https://www.bookganga.com/R2/1750S

Audio Book Price: R 100 / $ 1.43
Buy Audio Book
Add to Cart

 

 
Summary of the Book
समर्थ रचित करुणाष्टके म्हणजे भगवंताकडे सांगितलेले गाऱ्हाणे ...आंतरिक तळमळ ,दु:ख,वेदना देवाकडे पोचवण्याचे आकार ,उकार मकार म्हणजेच करुणाष्टके... समर्थांनी करुणाष्टकात देवशोधनाची तळमळ प्रभावीपणे व्यक्त केली आहे ...ऐहिक देहोपभोगाच्या पलीकडे जाऊन माणसाच्या अस्तित्वाचे मूळ म्हणजे बुद्धी l समर्थांनी रामाकडे फक्त बुद्धीच मागितली ...देहाच्या पलीकडे जाऊन निखळ , निर्मळ पवित्र अशी ही स्वशोधाची प्रक्रिया म्हणजेच उपासना ...जरूर ऐका ...योग्य आघातासहित म्हणा ...आपली अनुभूती आपणच घ्या जय जय रघुवीर समर्थ l
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 
RECENTLY VIEWED
Login
Use MyVishwa.com
username or email to login.
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender

Your Email Address
Choose Password

Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address