AUDIO BOOKS
AUDIO BOOKS
AUTHORS
ARTISTS
PUBLICATIONS
 
Search

श्रीगणपतिअथर्वशीर्षं रहस्यम्
श्रीगणपतिअथर्वशीर्षं रहस्यम्
Audio Book Publisher: बुकगंगा प्रकाशन

Audio Book Price: R 50 / $ 0.71
Buy Audio Book
Add to Cart

 

 
Tracks
 श्रीगणपतिअथर्वशीर्षं रहस्यम भाग १
 प्रस्तावना
 संकलकाचे मनोगत
 श्रीगणपती अथर्वशीर्ष
 अर्थ भाग १
 अर्थ भाग २
 भाष्यकाराचे मनोगत
 श्रीगणपतिअथर्वशीर्षं रहस्यम भाग २
Summary of the Book
या आॅडिओ माध्यमातून आपणास सुपरिचित असलेल्या "श्री गणपति अथर्वशीर्षाचा अर्थ मराठीत समजून घेऊन अर्थरूप होऊन कसे रहाता येईल हे सांगण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. जे पूर्वी शाळा/महाविद्यालयात संस्कृत शिकलेले आहेत, तसेच जे नव्यानेच संस्कृत शिकावयास सुरूवात करणार आहेत त्या सर्वांना या विषयात रूची निर्माण व्हावी; शब्द, त्याची व्युत्पत्ती, व्याकरण व अर्थ, पालकांच्या/शिक्षकांच्या मदतीने समजून घेता यावे असा विचार ठेवून याची मांडणी केली आहे. या पुस्तकाचा उपयोग प्रामुख्याने माध्यमिक शाळांत पाचवीच्या वर्गापासून व्हावा, जेणेकरून विद्यार्थीदशेपासूनच मुला/मुलींमध्ये स्वत:कडे पहाण्याचा, स्वत:ला ओळखण्याचा, स्वत:मध्ये योग्य आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा आणि पर्यायाने इतरही माझ्यासारखेच आहेत असा "एकात्मकतेचा" भाव { मग तो कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, पंथाचा असू दे} निर्माण व्हावा हा आहे. श्री गणपति अथर्व शीर्ष हे उपनिषदाचा भाग आहे. उपनिषद म्हणजे गुरुने शिष्याला उपदेश केलेले अंतिम सत्याचे ज्ञान होय. असे जर आहे तर "अथर्वशीर्ष" हे गणपतीसाठी नसून मानवासाठीच असले पाहिजे. हाच विचार या पुस्तकाच्या भाग 2 मध्ये भाष्यकार म्हणून श्री. प्रभाकर करंबेळकर यांनी विशद केला आहे.
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 
Share This Link
RECENTLY VIEWED
Login
Use MyVishwa.com
username or email to login.
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender

Your Email Address
Choose Password

Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.