AUDIO BOOKS
AUDIO BOOKS
AUTHORS
ARTISTS
PUBLICATIONS
 
Search

करुणाष्टके
करुणाष्टके
Publication: बीआर्ट
Audio Book Publisher: बुकगंगा प्रकाशन

Audio Book Price: R 100 / $ 1.43
Buy Audio Book
Add to Cart

 

 
Tracks
 श्रीरामाचा गजर
 प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा
 भोजनाच्या वेळी म्हणावयाचे श्लोक
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 करूणाष्टके
 श्रीरामाचे उपकार
 कल्याणकरी रामराया प्रार्थना
Summary of the Book
समर्थ रचित करुणाष्टके म्हणजे भगवंताकडे सांगितलेले गाऱ्हाणे ...आंतरिक तळमळ ,दु:ख,वेदना देवाकडे पोचवण्याचे आकार ,उकार मकार म्हणजेच करुणाष्टके... समर्थांनी करुणाष्टकात देवशोधनाची तळमळ प्रभावीपणे व्यक्त केली आहे ...ऐहिक देहोपभोगाच्या पलीकडे जाऊन माणसाच्या अस्तित्वाचे मूळ म्हणजे बुद्धी l समर्थांनी रामाकडे फक्त बुद्धीच मागितली ...देहाच्या पलीकडे जाऊन निखळ , निर्मळ पवित्र अशी ही स्वशोधाची प्रक्रिया म्हणजेच उपासना ...जरूर ऐका ...योग्य आघातासहित म्हणा ...आपली अनुभूती आपणच घ्या जय जय रघुवीर समर्थ l
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 
Share This Link
RECENTLY VIEWED
Login
Use MyVishwa.com
username or email to login.
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender

Your Email Address
Choose Password

Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.